NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-03-2019

Reacties psychotherapeut specialist, traject artikel 14

Reacties psychotherapeut specialist, traject artikel 14

De NVP streeft naar een artikel 14-beroep voor de psychotherapeut. We krijgen veel positieve reacties over de laatste resultaten in dit traject maar er zijn ook veel vragen, vooral over de (nog op te stellen) overgangsregeling. Sommige collega’s vragen zich af of ze nu al iets moeten doen om straks ‘de boot niet te missen.' We hopen met deze informatie wat meer duidelijkheid te geven.

Een specialistisch beroep
Na jaren voorbereiding kwamen we op de invitational conference van 5 oktober 2018 gezamenlijk tot de conclusie dat één artikel 14 specialisme ’klinisch psycholoog -psychotherapeut’ boven het basisberoep gz-psycholoog de beste oplossing is. Een verrassende maar ook logische uitkomst gezien de overlap tussen de beroepen, het streven naar een transparanter beroepengebouw én de stevigere positionering van de psychotherapeut. Lees hier het verslag van de invitational conference.

Memorandum hoofdopleiders
De hoofdopleiders van de opleidingen psychotherapeut en klinisch psycholoog ondersteunen deze ontwikkeling middels een memorandum. In het memorandum staan onvolledige opmerkingen over overgangsregelingen. Deze zijn bedoeld als aanzet tot verdere discussie.

De overgangsregeling
De NVP zal zich sterk maken voor een soepele overgangsregeling voor alle psychotherapeuten en degenen die de opleiding tot psychotherapeut volgen. Gezien de rechten van iedere BIG-geregistreerde is het sowieso uitgesloten dat psychotherapeuten (of degenen die in Nederland een opleiding volgen tot psychotherapeut) door een wijziging van de wetgeving ‘BIG-loos’ worden.

Er zijn diverse subgroepen te onderscheiden als het gaat om psychotherapeuten zonder registratie als gz- psycholoog. De NVP zal nooit akkoord gaan met een regeling waarbij mensen de boot gaan missen omdat ze, voordat de regelgeving is vastgesteld, geen BIG-registratie als gz-psycholoog hebben behaald.

Toekomst
Het voorgestelde traject vraagt om een lange adem en zal naar verwachting enkele jaren in beslag nemen. Er moeten onder meer een opleidingsplan en overgangsregeling worden opgesteld, er dienen eisen voor registratie en herregistratie te worden geformuleerd en de wetgeving moet ingrijpend worden aangepast. Kortom: er is nog een lange weg te gaan.

De ontwikkelingen vormden voor het CSGP aanleiding om een werkgroep te starten over de mogelijke aanpassingen van de huidige specialismen binnen het psychologen-beroepengebouw. De NVP maakt samen met de NVGzP deel uit van deze werkgroep en zal zich daarbij inzetten om een eventuele overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Advies
De NVP adviseert psychotherapeuten die geen BIG-registratie als klinisch psycholoog of psychiater hebben, om vooral te kiezen voor bij- en nascholing met betrekking tot diagnostiek en de bewijzen van alle gevolgde deskundigheidsbevordering en intervisie goed te bewaren. Psychotherapeuten zonder registratie als klinisch psycholoog doen er goed aan om zich nu in te schrijven in het  Kwaliteitsregister Psychotherapie zodat men de deskundigheidsbevordering kan registreren. Lidmaatschap van de NVP is hiervoor geen vereiste.

Samen sterker
De NVP doet er alles aan om de belangen van alle psychotherapeuten goed te behartigen in dit traject. Maar dat kunnen we uiteraard niet zonder onze leden. Bent u psychotherapeut en nog geen NVP-lid? Meld u zich dan nu aan. Samen staan we sterker!   

Meer informatie
Meer informatie over het traject leest u hier. Heeft u vragen op opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met Monique Buitenhuis, beleidsmedewerker van de NVP.