NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

05-02-2019

Uitspraak (1) van de maand februari

Uitspraak (1) van de maand februari

In de zaak van de maand behandelen we dit keer een klacht tegen een psychotherapeut die wordt verweten dat hij zijn taak als hoofdbehandelaar niet serieus heeft genomen en intimiderend tegen klager heeft opgetreden tijdens het intakegesprek.

Het college oordeelt dat  dat sprake is geweest van systematisch inadequate communicatie. De psychotherapeut heeft teveel een afwachtende houding aangenomen, hetgeen niet past bij de rol van regievoerder die hij als hoofdbehandelaar had. Bovendien was de psychotherapeut onvoldoende kritisch bij het weergeven van de aard van de informatie in het eindverslag, zowel wat betreft de relevantie van de informatie als de privacygevoeligheid ervan.

De psychotherapeut geeft onvoldoende blijk van zelfreflectie en verschuilt zich in belangrijke mate achter de organisatie van de instelling. Hij miskent daarmee dat hij als professional een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken als hoofdbehandelaar heeft.

Datum uitspraak: 23-10-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Eindhoven).
Uitspraak: deels gegrond. Berisping.
Lees hier de uitspraak

Over de rubriek
In de rubriek: 'de uitspraak van de maand' geven we een samenvatting van een zaak die recent of al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. U kunt deze zaken bijvoorbeeld gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Beroepscode
Bij de beoordeling van klachten wordt door de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg dikwijls ook de Beroepscode voor psychotherapeuten betrokken. Voor iedere psychotherapeut geldt dat hij kennis dient te hebben van en zijn handelen afstemt op deze code én de actuele wet- en regelgeving.

Alle uitspraken uit deze rubriek zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.