NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-01-2019

Uitspraak (2) van de maand januari

Uitspraak (2) van de maand januari

In de zaak van de maand staat dit keer een klacht uit 2017 over seksueel grensoverschrijdend gedrag en inadequate behandeling tegen psychiater/psychotherapeut centraal. De klaagster is op verwijzing van haar huisarts aangemeld bij psychotherapeut E in verband met een reeks ernstige life-events en daarop volgende angst- en stressklachten.

Nu verwijt klaagster verweerder dat hij een seksuele relatie met haar is aangegaan terwijl zij psychisch aan de grond zat. Bovendien verwijt zij hem dat de behandeling niet adequaat is geweest en dat hij de slachtofferrol aanneemt. Klaagster heeft ter zitting aan de klachten toegevoegd dat verweerder geen (goede) diagnose heeft gesteld en dat de dossiervoering onvoldoende was. Verweerder erkent dat hij seksueel contact met klaagster heeft gehad en erkent dat hij daarmee in strijd heeft gehandeld met de KNMG-richtlijn.

De uitspraak
Het college:

- beveelt de doorhaling van verweerders inschrijving in het BIG-register dan wel ontzegt verweerder, voor het geval hij op het moment van onherroepelijk worden van deze beslissing niet is ingeschreven in het BIG-register, het recht om wederom in dit register te worden ingeschreven en bepaalt dat deze ontzegging onmiddellijk van kracht wordt;

- schorst bij wijze van voorlopige voorziening verweerders inschrijving in het BIG-register;

Geen overtuiging dat verweerder voldoende inzicht heeft in het grensoverschrijdende van zijn handelen en zijn eigen rol daarin; recidivekans. 
Datum uitspraak: 18-08-2017 (Regionaal  Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle).
Uitspraak: Doorhaling inschrijving (en schorsing bij wijze van voorlopige voorziening)
Lees hier de uitspraak

Over de rubriek
In de rubriek: 'de uitspraak van de maand' geven we een samenvatting van een zaak die recent of al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. U kunt deze zaken bijvoorbeeld gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

Beroepscode
Bij de beoordeling van klachten wordt door de Regionale Tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg dikwijls ook de Beroepscode voor psychotherapeuten betrokken. Voor iedere psychotherapeut geldt dat hij kennis dient te hebben van en zijn handelen afstemt op deze code én de actuele wet- en regelgeving.

Alle uitspraken uit deze rubriek zijn terug te vinden op onze website. Hier staan ook uitspraken die door onze eigen klachtencommissie zijn behandeld.