NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Wetenschapsraad

De wetenschapsraad van de NVP bestaat uit: 

 •   Prof. dr. Ton van Balkom 
 •   Dr. Anna Bartak
 •   Dr. Sjoerd Colijn
 •   Prof. dr. Claudi Bockting
 •   Dr. Christine Brouwer-Dudok de Wit
 •   Prof. dr. Jan Derksen
 •   Dr. Nel Draijer
 •   Dr. Elisa van Ee
 •   Dr. Kirsten Hauber
 •   Prof. dr. Marcus Huibers 
 •   Dr. Willie Langeland (staf)
 •   Dr. Audri Lamers  
 •   Prof. dr. Jos de Keijser
 •   Dr. Wubbo Scholten
 •   Dr. Adriaan van ‘t Spijker
 •   Dr. Rien Van (voorzitter)

Taken van de wetenschapsraad:

 • wetenschappelijke kennis over psychotherapie en het academisch denken onder psychotherapeuten stimuleren en versterken;
 •  kennisuitwisseling stimuleren door wetenschappelijke literatuur en artikelen en relevante inzichten toegankelijk te maken voor leden;
 •  inhoudelijke onderbouwing leveren over wat goede kwaliteit van psychotherapie is;
 •  input leveren voor relevante commissies, werkgroepen, consultaties van richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.
 •  gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de NVP.