NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Opleiding psychotherapeut

De postdoctorale opleiding tot psychotherapeut duurt vier jaar (in deeltijd) en bestaat uit theorie, praktijkstages en supervisie (begeleiding) door een ervaren therapeut. Voor degenen die reeds een registratie hebben als gz-psycholoog duurt de opleiding 3 jaar.

Let op: er zijn in Nederland diverse opleidingsinstellingen die suggereren dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut. Eén daarvan is de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP). Deze opleiding leidt niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.*

Toelatingscriteria

De opleiding is toegankelijk voor mensen die de volgende universitaire opleiding hebben:
-psychologie
-geneeskunde
-pedagogische wetenschappen
-geestelijke gezondheidskunde
Gezondheidszorgpsychologen die psychotherapeut willen worden, komen in aanmerking voor een verkorte route.

Aanmelding

De opleiding tot psychotherapeut is in handen van opleidingsinstellingen die daartoe door de minister zijn aangewezen. U kunt zich aanmelden voor de opleiding tot psychotherapeut bij een van de opleidingsinstellingen. De adressen vindt u hieronder.

Inschrijven BIG-register 

Als u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u een getuigschrift. Daarmee kunt u zich inschrijven als psychotherapeut in het overheidsregister zoals vastgelegd in de Wet BIG. Het register wordt beheerd door het BIG-register.

Parallel aan het veranderende perspectief van de wettelijke verankering van het beroep psychotherapeut wordt de huidige opleiding tot psychotherapeut opnieuw doordacht, herijkt en verbeterd. Bovendien is een tijdige capaciteitsplanning van nieuwe opleidingsplaatsen noodzakelijk.

Opleidingsinstellingen

*Waarschuwing

Er zijn in Nederland diverse opleidingsinstellingen die suggereren dat zij opleiden tot het beroep psychotherapeut. Eén daarvan is de Nederlandse Academie voor Psychotherapie (NAP). Deze opleiding leidt niet op tot BIG-geregistreerd psychotherapeut.

Dit betekent onder andere dat het European Certificate for Psychotherapy (ECP) in Nederland geen toegang geeft tot het BIG-register van psychotherapeuten.

Het ECP is ingesteld door enkele beroepsorganisaties in een aantal Europese landen. Het certificaat houdt geen verband met Europese wet- en regelgeving of met de Wet BIG.   

Het ECP, oftewel Eurocertificaat voor psychotherapie, is een diploma dat is ingesteld door en wordt uitgereikt door de European Association for Psychotherapy  (EAP) en haar Nederlandse tak de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Binnen de Europees Unie bestaat geen systeem van onderlinge automatische erkenning van getuigschriften en diploma’s op het gebied van de psychotherapie. Er is ook geen sprake van dat zo’n systeem er zal komen.

Meer lezen