Wachtwoord vergeten

(Her)registratie

Sinds 1 januari 2012 geldt dat psychotherapeuten moeten voldoen aan herregistratievereisten om hun registratie in het BIG-register te kunnen verlengen. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum verstuurt het BIG-register de eerste oproep voor herregistratie.
U komt in aanmerking voor herregistratie als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). Als u niet voldoet aan de werkervaringseis, dan geldt de scholingseis. Als u wel voldoet aan de werkervaringeis, geldt er voor herregistratie in het BIG-register psychotherapeut niet tegelijkertijd een scholingseis.

Meer informatie vindt u in ons dossier Herregistratie

Vrijstellingen voor psychiaters
Psychiaters die ingeschreven willen worden in het BIG-Register Psychotherapeut, kunnen gebruikmaken van een vrijstellingsregeling. Sinds vorig jaar is het mogelijk om uw opleiding tot psychiater te laten toetsen en op basis daarvan het getuigschrift te ontvangen of een studieadvies voor benodigde scholing/supervisie om deze te behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen, kunt u een verzoek indienen bij de subcommissie van het HCO-PT. U legt de commissie alle gegevens voor, waarna een opleidingsplan of een advies wordt opgesteld. Met daarin opgenomen de eventuele vrijstellingen, zoals beoordeeld door de commissie. Jose Hoogeboom van RINO Noord-Holland neemt alle aanvragen van alle instellingen in behandeling. U kunt haar bereiken op josehoogeboom@rino.nl

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen als:

- Lees hier informatie van de overheid over de herregistratie.
- Lees hier het Algemeen deel van het Beoordelingskader
- Controleer uw gegevens op juistheid.