Wachtwoord vergeten

(Her)registratie

Sinds 1 januari 2012 geldt dat psychotherapeuten moeten voldoen aan herregistratievereisten om hun registratie in het BIG-register te kunnen verlengen. Uiterlijk 6 maanden voor de herregistratiedatum verstuurt het BIG-register de eerste oproep voor herregistratie.
U komt in aanmerking voor herregistratie als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm genoemd). Als u niet voldoet aan de werkervaringseis, dan geldt de scholingseis. Als u wel voldoet aan de werkervaringeis, geldt er voor herregistratie in het BIG-register psychotherapeut niet tegelijkertijd een scholingseis.

Meer informatie vindt u in ons dossier Herregistratie

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen als:

- Zie voor meer informatie en veel andere vragen over de Herregistratie de website van het BIG-register.

- Lees hier het Algemeen deel van het Beoordelingskader
- Controleer uw eigen gegevens op juistheid.