NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

Waar vind ik de laatste versie van de Richtlijn GGZ en corona?

Diverse partijen zorgen telkens voor een update van de Richtlijne ggz en corona. De meest recente versie vindt u hier: Kwaliteitsstandaard GGZ en corona (richtlijn)

De richtlijn geldt voor instellingen en vrijgevestigde een- of meermanspraktijken. Ze richt zich op de extramurale zorg van vrijgevestigde praktijken en instellingen en intramurale ggz. De richtlijn is grotendeels ook van toepassing op de verslavingszorg; specifieke situaties voor de verslavingszorg zijn aangegeven in de tekst.