Wachtwoord vergeten

Bent u al AVG-proof? Start nu met toolkit via de NVP

Bent u al AVG-proof? Start nu met toolkit via de NVP 12-04-2018

De nieuwe privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van psychotherapeuten. Leden van de NVP kunnen daarom nu via P3NL het ‘AVG-programma’ aanschaffen tegen een gereduceerd tarief van €25,- per jaar. Aan de hand van 15 stappen wordt u geholpen om uw praktijk te laten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Ga hier direct naar het aanvraagformulier

Nieuwe wet
De gegevens die u van uw cliënten verzamelt zijn veelal persoonsgegevens en daarom is het gebruik en beheer van die data onderhevig aan de Wbp. Die wet wordt op 25 mei 2018 vervangen door een nieuwe (Europese) privacywet: de algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Iedereen moet kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog.

AVG-programma
De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een programma ontwikkeld waarin alle noodzakelijk vijftien stappen worden doorlopen om te controleren of de professional voldoet aan de wet. Een belangrijk element in dit programma is de mogelijkheid documenten op te slaan en veilig te bewaren: denk daarbij aan toestemmingsbrieven voor medewerkers om bepaalde gegevens te mogen raadplegen en controlelijsten op alle beveiligingen die  geregeld moeten zijn rond de privacygevoelige data. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt op het eind een verklaring waarmee de professional verklaart ‘AVG-proof’ te zijn.

Eenvoudige aanvraagprocedure
Meteen aan de slag? Als lid van de NVP kunt u via P3NL het ‘AVG-programma’ aanschaffen tegen een gereduceerd tarief van €25,- per jaar. Het AVG-programma is een algemene toolkit is die gemaakt is voor het midden- en kleinbedrijf en ook voor onze beroepsgroep handig te gebruiken als basis. Voor informatie en het aanvraagformulier: klik hier.

 • Vermeld bij ‘lidmaatschapsgegevens’ NVP (een lidmaatschapsnummer hoeft niet te worden vermeld) bij de antwoordmogelijkheid ‘lidmaatschap van één of meerdere door P3NL uitgenodigde verenigingen’.
 • Zodra u de vouchercode voor toegang tot het AVG-programma heeft ontvangen, kunt u aan de slag. Binnen vijf werkdagen na de aanmelding ontvangt u deze toegangscode per e-mail (let ook op uw spambox)
 • Aan de hand van 15 stappen wordt u geholpen om uw praktijk te laten voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Het vergt redelijk wat tijd en aandacht om alles te doorlopen maar gezien de gevoeligheid en de risico’s als zaken rond de privacy niet op orde zijn, is dat zeker noodzakelijk. Wij raden u aan op tijd te beginnen.  

Meer over de AVG
Onder de oude en nieuwe wet zijn organisaties, instellingen, groepspraktijken en ook vrijgevestigde zorgverleners verplicht om informatie te geven aan mensen van wie zij persoonsgegevens gebruiken. Onder de Wbp is de informatieplicht nog niet tot in detail beschreven. De AVG is veel concreter. Praktijken moeten dan in ieder geval de volgende informatie verstrekken:

 • de identiteit en de contactgegevens van de verantwoordelijke;
 • de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (indien aanwezig);
 • de doeleinden van en de rechtsgrond voor het gebruik van de gegevens (voor ons vakgebied veelal de WGBO en Zorgverzekeringswet);
 • de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke (als de verwerking op het gerechtvaardigd belang is gebaseerd);
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers van de persoonsgegevens;
 • of de gegevens (zullen) worden doorgegeven aan een land buiten de EU.

Daarnaast moet je als organisatie aanvullende gegevens verstrekken om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen. Het gaat dan niet alleen om de bewaartermijn van de gegevens maar ook om duidelijkheid over onder meer de volgende punten:

 • het recht van betrokkene om inzage in zijn gegevens te krijgen, en het recht op rectificatie of wissen van de gegevens of beperking van de verwerking daarvan, en het recht tegen de verwerking (en/of overdracht) bezwaar te maken (zoals geregeld in de WGBO en Beroepscode voor psychotherapeuten);
 • het recht van betrokkene om zijn verleende toestemming in te trekken (zoals geregeld in de WGBO en Beroepscode voor psychotherapeuten);
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Over Stichting AVG voor verenigingen
De Stichting AVG voor verenigingen is ontstaan als samenwerkingsverband van verenigingsspecialisten en juristen, gesteund door enkele verenigingen. De Stichting beoogt verenigingen en hun leden te ondersteunen bij noodzakelijke aanpassingen om aan de eisen van de AVG te voldoen. Daartoe is het hierboven genoemde AVG-programma ontwikkeld. Met een bundeling van krachten en een pragmatische oplossing om aan de verplichtingen te voldoen, wil de Stichting twee doelen bereiken. Eén: voorkomen dat potentiële bestuursleden afzien van een bestuursfunctie omdat er hoge boetes dreigen als niet aan de regels is voldaan en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Twee: voorkomen dat verenigingen en hun leden onverantwoord veel geld moeten uitgeven aan externe ondersteuning om de verplichtingen door te voeren. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de Stichting AVG voor verenigingen, de NVP of de Autoriteit Persoonsgegevens.« Terug naar overzicht