NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-12-2015

Marija Maric wint Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers

Vrijdag 18 december mocht Marija Maric de Wim Trijsburgprijs voor junior wetenschappers in ontvangst nemen uit handen van juryvoorzitter Cor de Haan. Dr. Maric ontving een prachtige glassculptuur en een geldbedrag te besteden aan een studiereis en/of internationaal congres

 De prijs voor junior wetenschappers werd uitgereikt in de Beurs van Berlage tijdens de Dag van de Psychotherapie. De andere twee genomineerden waren Kim de Jong en Lotte Lemmens.

Uit het juryrapport
Dr. Maric verricht ruim 10 jaar onderzoek relevant voor de klinische praktijk. Het betreft steeds onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie in de klinische praktijk voor kinderen, jongeren en hun ouders.

'De jury is onder de indruk van het feit dat dr. Maric naast de veelheid aan factoren in haar kwantitatieve onderzoek, veel aandacht heeft voor de hantering van het N=1 perspectief in zowel haar onderzoek als ook in haar klinische werk. De jury waardeert de integratieve benadering in het onderzoek van dr. Maric en acht dit onderzoek goed onderbouwd, omvattend en veelbelovend voor de toekomst.'

Over de Wim Trijsburgprijs
De NVP heeft de Wim Trijsburgprijs voor de tweede keer uitgereikt. De prijs is bedoeld voor een psychotherapeut of onderzoeker van psychotherapie die onderzoek heeft gedaan of doet naar werkzame factoren in de psychotherapie of onderzoek doet naar samenhang en integratie binnen de psychotherapie en de cliënt centraal stelt.

Wim Trijsburg (1948 – 2007†)
Wim Trijsburg was hoogleraar psychotherapie aan de afdeling Medische psychologie en psychotherapie van de Erasmus Universiteit van Rotterdam, deel uitmakend van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Health Sciences (NIHES). Daarnaast was hij bijzonder hoogleraar Vernieuwing van de theoretische grondslagen van de psychotherapie aan de Universiteit van Amsterdam. Wim was een enthousiasmerende wetenschapper en psychotherapeut bij wie ‘integratie’ centraal stond. Hij wist klinische praktijkervaring, theorievorming en resultaten van wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden en diepgang te geven.