NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-11-2023

Zorgverzekeringen schrappen restitutiepolissen voor ggz

Veel zorgverzekeraars hebben de restitutiepolis voor ggz geschrapt. De NVP staat achter de oproep van MIND aan de politieke partijen om de vrije artsenkeuze in een nieuw regeerakkoord te beschermen. We steunen de petitie over aanpassing van het zorgstelsel. 

MIND roept bovendien op om het wetsvoorstel over bevorderen van zorgcontractering in januari in de nieuwe Tweede Kamer te verwerpen.

Recht op vrije artsenkeuze

In het huidige zorgstelsel met marktwerking bepalen de zorgverzekeraars met wie zijn contracten afsluiten. Om patiënten de mogelijkheid te geven zelf de zorg te regelen die zij nodig hebben, is artikel 13 in de Zorgverzekeringswet opgenomen; de vrije artsenkeuze. Mensen met een restitutiepolis kunnen zelf een behandelaar zoeken en de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Door de afschaffing van de restitutiepolis kunnen veel mensen alleen nog maar toegang krijgen tot gecontracteerde ggz, waar vaak lange wachtlijsten zijn. Ongecontracteerde zorg wordt duur en voor veel mensen onbereikbaar.

De NVP maakt zich hard voor het behoud van gelijke toegang tot psychotherapie voor iedereen die dat nodig heeft. Én voor de mogelijkheid zelf een behandelaar te kiezen. Vertrouwen is immers essentieel in psychotherapie. Bovendien is contractering geen garantie voor kwaliteit, terwijl dit wel vaak als argument wordt gebruikt.

Handhavingsverzoek Consumentenbond

De Consumentenbond heeft een handhavingsverzoek bij de NZa ingdiend omdat de contractering veel te laat rond is. In een brief aan de ministers staan ook andere knelpunten benoemd, waaronder de drastische afname van het aantal restitutiepolissen, het selecteren op prijs in plaats van kwaliteit, de volumeplafonds, de kloonpolissen en de wachtlijsten. Ook op deze punten wil de Consumentenbond juridische stappen gaan zetten.

"Opmerkelijk is ook het feit dat zorgverzekeraars met duizenden zorgverleners in de GGZ geen contract afsluiten, terwijl de wachtlijsten in deze sector de spuigaten uitlopen." 

Meer lezen