NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

13-07-2023

Laat uw BIG-nummer zien

Sinds 1 januari 2021 is in de wet opgenomen dat zorgverleners verplicht zijn om de cliënten te informeren over hun BIG-nummer. Door een voorgenomen wijziging in de Wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners straks mogelijk niet langer verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken.

 

Laat uw BIG-nummer zien
Met mogelijk aanpassing van de wet wordt het voor cliënten lastiger om te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. De NVP raadt u daarom aan om altijd uw BIG-nummer te vermelden op uw website en bij ondertekening van mail etc, ook als dit straks mogelijk niet langer wettelijk verplicht is. 

Onderscheid
Als BIG-geregistreerde psychotherapeut onderscheidt u zich van therapeuten die suggereren psychotherapeut te zijn maar dat in werkelijkheid niet zijn. Veelal profileren zij zich als ‘therapeut met een praktijk voor psychotherapie, met Europese erkenning’.

Wijziging nog niet definitief
De belangrijkste reden voor de wijziging is dat het na tijden van intense crisiszorg niet de bedoeling is zorgverleners opnieuw te belasten met extra administratieve lasten. Op dit moment is de wijziging van de wet nog niet definitief. Ook de datum waarop de voorgenomen wijziging in moet gaan, is nog niet vastgesteld. Tot er duidelijkheid is, blijft het eerder genomen besluit van de minister tot uitstel op de handhaving van de verplichting het BIG-nummer te vermelden van kracht.

Meer lezen