NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-06-2023

Studenten noemen opstapeling van onzekerheden als bron voor prestatiedruk

Studenten die prestatiedruk en stress ervaren geven aan dat dit enerzijds komt door een opstapeling van onzekerheden in hun leven. Anderzijds ontstaan hoge druk en stress door studieprogramma’s met veel piekbelastingen, onduidelijke informatie over toetsen en roosters en grote zorgen over diverse crises in de wereld die vooral de jongeren raken. Veel van de studenten hebben moeite met omgaan met druk en stress omdat zij zich hier niet vaardig in voelen.

Dit en meer blijkt uit het rapport ‘Harder Better Faster Stronger?’ van het Trimbos-instituut, ECIO en het RIVM.

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door het Trimbos-instituut, ECIO en RIVM, in opdracht van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).