NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-05-2023

Congres Idenditeitsontwikkeling

Congres Idenditeitsontwikkeling

Het VKJP-congres staat stil bij de ontwikkeling van onze identiteit: bij het jonge kind, de adolescent en de jongvolwassene tot aan wie wij zijn als psychotherapeut. Onder invloed van gender, psychose, kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) tot aan het gebruik van sociale media. Met ervaringen uit de praktijk en aanknopingspunten voor de praktijk.

Vanaf het moment dat we onze ogen openen totdat we ze sluiten, vormen wij doorlopend een idee van wie we zijn. We interpreteren onze ervaringen en proberen een logisch en samenhangend idee te krijgen over onszelf. Het is een centrale vraag in ons leven: Wie ben ik?

In de huidige tijd, waarin we het antwoord op die vraag met een veel grotere vrijheid en verscheidenheid onderzoeken, is dit ook een complexe vraag, door de vele mogelijkheden, invalshoeken en invloeden vanuit een oneindige online wereld.

Programma 

 • 9:30 uur – Opening van het congres door dagvoorzitter Mannus Boote
 • 9:45 uur – De identiteit van de psychotherapeut, ontwikkeld langs de posities identificatie, de-identificatie, authenticiteit en originaliteit - Marc Hamburger
 • 10:45 uur – Gender en genderidentiteitsontwikkeling; klinische overwegingen voor de psychotherapeut. - Roy van Vlerken
 • 11:45 - 12:00 uur – pauze
 • 12:00 uur – ‘Bijzondere ervaringen’ en identiteitsontwikkeling. Over psychotische ontwikkeling. Yvonne de Jong
 • 13:00 - 14:00 uur – lunchpauze
   
 • 14:00 uur – Parallelsessies, ronde 1
  -A1 Thuis in twee landen - over lichaamsgericht werken met geadopteerden rond het thema identiteit (Sensorimotor Psychothera­py®) -  Anneke Vinke
  -A2  HoudMeVast/LaatMeLos – een nieuwe hechtingsgerichte training voor ouders met pubers (EFT) - Katja Pereira 
  -A3 Cultureel identiteitsconflict en psychische gezondheid bij biculturele jongvolwassenen - Haza Rahim
  -A4 Integratieve gehechtheidsbevorderende traumabehandeling voor kinderen (IGT-K) - Nathalie Schlattmann

 • 15:00 uur – Parallelsessies, ronde 2
  -B1 KOPP-kinderen: kinderen van ouders met psychische problemen - Esther Mesman en Esther van Efferen-Wiersma‚Äč
  -B2 Jongeren met gedragsproblemen - Erik Jongman
  -B3 Social media, opium voor onze tieners? Workshop over de invloed van sociale media op de identiteitsontwikkeling - Suzanne Geurts en Ina Koning
  -B4 Schematherapie bij kinderen in de basisschoolleeftijd: introductie in de modusgerichte speltherapie - Vanessa Koetsveld en Moniek Coorn

 • 15:50 uur – pauze
 • 16:15 uur – Interview met ervaringsdeskundigen door de dagvoorzitte Mannus Boote
 • 17:00 uur – Afsluiting 

Ervaringsdeskundigen
Omdat er in dit werkveld steeds meer aandacht komt voor de inzet van ervaringsdeskundigen krijgt dit aspect ook plenair de ruimte. Gedurende de dag zijn Experienced Experts (ExpEx) aanwezig met LHBTQIA+ en biculturele identiteit om de diversiteit op het congres aan te vullen. Zij hebben allemaal (psychische) uitdagingen gehad in de vorming van onze identiteit en bouwen op ervaringen op het vlak van stigmatisering en de gevolgen daarvan. 

 

 

 

 

Programma