NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-04-2023

Akkoord over geld voor jeugdzorg

Gemeenten en het kabinet hebben na lang onderhandelen een principeakkoord bereikt over het geld dat de komende jaren beschikbaar is voor de uitvoering van de jeugdzorg.

Nu dat conflict uit de wereld is, moeten er nog wel inhoudelijke afspraken worden gemaakt over hoe de slecht functionerende jeugdzorg verbeterd moet worden.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) schrijft aan de Tweede Kamer dat de voorgenomen bezuinigingen de komende twee jaar worden "verzacht". In 2024 en 2025 blijft er in totaal 385 miljoen euro meer beschikbaar dan eerst de bedoeling was.

De gezamenlijke jeugdbranches (BGZJ) wijzen er op dat de verzachtingen in 2024 en 2025 niet wegnemen dat er vanaf 2026 een enorme bezuiniging blijft staan, die dan in één keer wordt doorgevoerd. Zij stellen in reactie op het akkoord: ‘Het is goed dat het conflict tussen Rijk en gemeenten eindelijk uit de wereld is. Nu kunnen we snel weer met elkaar om tafel om over de inhoudelijke verbeteringen te spreken die in de Hervormingsagenda Jeugd thuishoren’.

Donderdag 20 april debatteert de Tweede Kamer over de jeugdzorgproblemen.De vertegenwoordigers van cliënten, professionals en aanbieders in jeugdhulp en jeugdbescherming stuurden eerder gezamenlijk een brandbrief aan de woordvoerders jeugdzorg in de Tweede Kamer. Ook lanceerden zij gezamenlijk een animatie met de oproep om snel aan de slag te gaan met concrete verbeteringen en daar voldoende budget voor uit te trekken. Op 19 april is nog een aanvullende brief verstuurd vanuit de driehoek over het akkoord tussen het Rijk en de VNG.

Meer lezen