NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

18-04-2023

Oproep hervorming jeugdhulp

Kwetsbare kinderen, gezinnen, hulpverleners en jeugdhulporganisaties kunnen niet langer wachten op hervorming van de jeugdhulp. Het is tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die voor januari 2022 was beloofd moet er nu komen. Daarom maakten organisaties van cliënten, hulpverleners en jeugdhulporganisaties samen deze animatie.

Commissiedebat Jeugdbeleid

Op 20 april 2023 is van 18:00 tot 22:00 uur het Commissiedebat Jeugdbeleid. Daarin praten Kamerleden met staatssecretaris Maarten van Ooijen over (het gebrek aan) voortgang van de ‘Hervormingsagenda Jeugd’.

Te lang

Vóór 1 januari 2022 had er al een ‘Hervormingsagenda Jeugd’ moeten liggen, maar die is er nog steeds niet. In een brief aan de Tweede Kamer staat beschreven hoe lang er al gesproken wordt over noodzakelijke verbeteringen in het jeugdzorgstelsel. Er is al ‘vier jaar stagnatie’ en er zijn diverse rapporten waaruit blijkt dat de in 2015 ingevoerde Jeugdwet onvoldoende verbetering heeft gebracht. Het uitblijven van noodzakelijke hervormingen is dan ook funest.

Inhoudelijke punten

Kwetsbare kinderen en hun gezinnen, de zorgverleners in de jeugdhulp én de organisaties daarachter kunnen niet langer wachten op hervormingen. Er zijn namelijk:

  • te lange wachtlijsten en een gebrek aan passend zorgaanbod voor met name jongeren en gezinnen met complexe problemen en kinderen met beperkingen en chronische aandoeningen;
  • een te hoge werkdruk en veel administratie voor jeugdprofessionals;
  • financiële problemen en versnippering van inkoop voor aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming.

Meer lezen