NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-03-2023

De nieuwe Wegwijzer wet- en regelgeving

Alle psychologen moeten goed op de hoogte zijn van de wettelijke bepalingen die in de gezondheidszorg van toepassing zijn. De nieuwe Wegwijzer wet- en regelgeving van het NIP kan hierbij helpen. De wegwijzer is kosteloos beschikbaar.
 
Welke informatie over mijn cliënt mag ik verstrekken wanneer de politie, het UWV of een advocaat daarom vraagt? En onder welke voorwaarden? Hoe moet ik handelen bij wilsonbekwaamheid? Wat moet ik doen als ik geen overeenstemming met mijn cliënt heb over het beëindigen van een behandelingsovereenkomst? Het zijn vragen waar veel psychologen in de gezondheidszorg mee zitten. Zij moeten namelijk goed op de hoogte zijn van alle relevante wettelijke bepalingen.

U kunt de wegwijzer kosteloos gebruiken als naslagwerk. 

Beroepscode

De Beroepscode voor Psychotherapeuten (2018) is een onmisbare leidraad voor het beroepsmatig handelen van iedere psychotherapeut. Door aanpassingen in wet- en regelgeving hebben we enkele wijzigingen op een een rij gezet 

Meer informatie