NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

06-03-2023

Vernieuwde brochure seksueel grensoverschrijdend gedrag

De inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) heeft een verbeterde versie uitgebracht van de brochure “Het mag niet, het mag nooit” over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg en de jeugdhulp.

In de vernieuwde versie van de brochure is meer aandacht voor het bespreekbaar maken en voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Een veilige zorgrelatie staat hierbij centraal. De inspectie hoopt dat binnen organisaties, beroepsgroepen en sectoren ervaringen uitgewisseld worden. En dat er wordt samenwerkt om dit onderwerp de aandacht te geven die het verdient. Goede voorbeelden van hoe gewerkt wordt aan bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorgrelaties mogen gedeeld worden via veiligezorgrelatie@igj.nl.

Meer meldingen 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kreeg vorig jaar 240 meldingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag door een zorgverlener richting een cliënt of patiënt in de zorg en de jeugdhulp. Dat is een derde meer dan in 2021 (180 meldingen). De meeste meldingen kwamen uit de gehandicaptenzorg (50) en de geestelijke gezondheidszorg (50), gevolgd door de eerstelijnszorg (40) en de jeugdhulp (40). Maar ook in de wijkverpleging, verpleeghuizen en in ziekenhuizen komt het voor.

De stijging hoeft niet te betekenen dat er ook meer seksueel grensoverschrijdend gedrag was. De inspectie vermoedt dat het nu eerder gemeld wordt, door de vele aandacht voor het onderwerp. Maar nog steeds is het werkelijke aantal gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarschijnlijk veel hoger dan het aantal meldingen.

Meer lezen