NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-02-2023

Uitspraak van de maand februari: berisping na sturen informatie aan rechtbank

Deze uitspraak van de maand betreft een gedeeltelijk gegronde klacht tegen een klinisch psycholoog. Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam oordeelt dat de klinisch psycholoog haar beroepsgeheim heeft geschonden door zonder toestemming van moeder (die toestemming weigerde voor de behandeling van haar 9-jarige zoon, vader heeft om die reden vervangende toestemming via rechtbank geregeld) een brief over het verloop van de intake en de daaruit door haar getrokken conclusies aan de rechtbank te schrijven. De privacy van moeder en haar zoon is daardoor geschonden.

De rechtbank was geen opdrachtgever van de intake maar had alleen eenmalig vervangende toestemming voor de intake verleend. De rechtbank was na het verlenen van de vervangende toestemming niet meer bij de intake of het verdere verloop betrokken en was als een derde te beschouwen. Van een wettelijke uitzondering, een conflict van plichten of een andere uitzonderingsgrond waarop doorbreking van het beroepsgeheim gebaseerd zou kunnen worden is evenmin sprake.

Het overige klachtonderdeel is ongegrond verklaard. Het tuchtcollege heeft er onvoldoende vertrouwen in dat de klinisch psycholoog in de toekomst wel zorgvuldig met haar geheimhoudingsplicht zal omgaan.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.