NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-11-2022

Onderzoek behandeling ernstige suïcidaliteit onder jongvolwassenen

Amsterdam UMC en KU Leuven slaan handen ineen met innovatief onderzoek naar betere behandelvormen voor ernstige suïcidaliteit onder jongvolwassenen.

Suïcidale gedachten zijn een grote risicofactor voor suïcidaal gedrag. En suicide is bij jongvolwassenen doodsoorzaak nummer 1. Hier wordt nog te weinig aan gedaan. Naast preventie van suicide, moet suicidaliteit met ernstig psychisch lijden beter en gerichter behandeld worden, zoals met bepaalde vormen van psychotherapie. 

Onderzoeksubsidie
ALIVE is een Nederlands-Belgisch consortium dat zich inspant om de behandeling van ernstige suicidaliteit onder jongvolwassenen te verbeteren. Het consortium, dat wordt geleid door prof.dr. Claudi Bockting (AmsterdamUMC) samen met prof. dr. Guy Bosmans ( KU Leuven) en dr. Nadia van der Spek heeft van ZonMw en KCE een prestigieuze BeNefit onderzoekssubsidie ontvangen van bijna 1 miljoen euro om onderzoek te doen naar de behandeling van suïcidale jongvolwassenen. Dit is de eerste keer dat BeNEfit onderzoekssubsidie toekent aan het verbeteren van de behandeling van psychische aandoeningen.

Effectstudie
Met dit bedrag zullen zij een effectstudie naar een nieuwe psychotherapeutische behandeling uit gaan voeren in 13 ggz-behandelcentra verspreid over Nederland en België. Deze nieuwe behandeling, Attachment Based Family Therapy (ABFT), richt zich niet alleen op de jongvolwassene, maar ook op diens ouders of andere zorgfiguren en wordt in het onderzoek vergeleken met de huidige standaardbehandelingen voor suicidaliteit.