NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-10-2022

Uitspraak van de maand oktober: berisping

Deze uitspraak van de maand betreft een gedeeltelijk gegronde klacht tegen een psychotherapeut. In verband met een geschil over een onbetaald gebleven zogenoemde ‘no show’ factuur, heeft een voorgenomen EMDR-behandeling door de psychotherapeut niet plaatsgevonden. De cliënte verwijt de psychotherapeut dat zij – kort gezegd – onvoldoende zorg heeft verleend door ten onrechte behandeling(en) te weigeren. Verder verwijt zij de psychotherapeut dat zij geen afschrift van haar medisch dossier heeft verstrekt en haar beroepsgeheim heeft geschonden.

Of er al dan niet sprake is geweest van een ‘no show’, laat onverlet dat het tuchtcollege van oordeel is dat de psychotherapeut de behandeling niet heeft mogen uitstellen dan wel afzeggen. Dit is in strijd met goed zorgverlenerschap.

De psychotherapeut heeft daarnaast niet voldaan aan haar dossierplicht en de plicht om, bij een schriftelijk verzoek daartoe, een afschrift van het dossier aan de cliënte te verstrekken.

Met uitzondering van het klachtonderdeel schending beroepsgeheim worden de klachtonderdelen door het Regionaal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg Amsterdam gegrond verklaard en wordt aan de psychotherapeute de maatregel berisping opgelegd.

Rubriek
In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.