NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

20-10-2022

Mentale gezondheidscentra in Brabant lichtend voorbeeld?

In de strijd tegen de wachtlijsten in de ggz gelden de pas opgerichte mentale gezondheidscentra in Brabant als voorbeeld. In de Volkskrant een artikel over hoe de zorg daar is georganiseerd en over de voor- en nadelen. 

Bij het mentaal gezondheidscentrum van ggz Breburg kunnen mensen met psychische problemen snel terecht voor een gesprek met een specialist. Die voert een ‘verkennend gesprek’waarbij het niet gaat om de diagnose maar om dat de vraag wat iemand nodig heeft. Andere ggz-organisaties komen met vergelijkbare initiatieven.

In het zorgakkoord is afgesproken dat er nog meer dergelijke mentale gezondheidscentra komen, waarbij gekeken wordt of ook andere vormen van hulp ingezet kunnen worden. De hoop is dat hiermee de wachtlijsten korten worden.