NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

22-09-2022

NZa handhaaft tarieven vrijgevestigde psychiaters ondanks bezwaren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) tegen de tariefdifferentiatie voor de vrijgevestigde psychiater in het zorgprestatiemodel. De NZa is van mening dat de vastgestelde prestaties en tarieven de redelijke kosten van zorg dekken. Dit betekent dat de Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische zorg 2022 gehandhaafd blijft.

In het zorgprestatiemodel zijn de tarieven voor de vrijgevestigde psychiater gedifferentieerd. Dit betekent dat er verschillende tarieven zijn die aansluiten bij de aard van de zorg die de vrijgevestigde psychiater levert. In de praktijk houdt dit in dat wanneer een patiënt is aangewezen op de zorg van de vrijgevestigde psychiater er een ander tarief geldt dan wanneer deze psychiater een patiënt behandelt die ook door een andere zorgverlener kan worden behandeld. Om dit onderscheid te maken heeft de NZa gebruik gemaakt van het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ dat door het Zorginstituut Nederland is vastgesteld. De NVvP is het niet eens met deze differentiatie.

Bron: nza.nl