NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-09-2022

In gesprek met Kirsten Hauber over de beroepenstructuur

In gesprek met Kirsten Hauber over de beroepenstructuur

De NVP is één van de initiatiefnemers is van het programma Beroepenstructuur. Voorzitter Kirsten Hauber is lid van de stuurgroep. Wat is haar visie op de vernieuwde beroepenstructuur? En wat levert dit op voor de psychotherapeut?

Wat is de aanleiding van deze vernieuwde beroepenstructuur?

‘We willen voor de cliënt en de professional een overzichtelijke beroepenstructuur ontwikkelen, waarbij veel duidelijker dan nu helder is welke kwalificaties iemand heeft. Op die manier is sneller duidelijk welke professional past bij welke patiënt en is gerichte doorverwijzing mogelijk. Dat komt uiteindelijk de kwaliteit van zorg alleen maar ten goede.’

Wat levert het specifiek op voor de psychotherapeut?

‘Voor ons als psychotherapeuten is de verschuiving van het beroep psychotherapeut naar het nieuwe specialisme KP-PT revolutionair. Voor de psychotherapeut betekent het erkenning van het specialistische karakter. Deze vernieuwde beroepenstructuur maakt goed waar ooit een weeffout is ontstaan in de wet. Die verschuiving naar het niveau van specialisme is iets waar we ons NVP al jaren voor inzetten. Vandaar dat we nu zo blij zijn dat we dit samen met de andere beroepsverenigingen kunnen doen, met onze blik gericht op de toekomst. En het is natuurlijk heel goed dat het CSGP zich over dit project ontfermt, gelet op hun taak en verantwoordelijkheid als het om specialismen gaat.’

En wat zijn nog andere voordelen?  

Met het nieuwe specialisme valt de interne beroepsstrijd weg. We richten ons niet op de verschillen, maar focussen juist op overeenkomsten en gemeenschappelijke belangen. Het resultaat is dan het nieuwe specialisme KP-PT: een breed beroep met daarin meer ruimte voor specialisatie op een van de pijlers: management, wetenschap, diagnostiek en behandeling. Inhoudelijk wordt iedereen hier beter van. Op de werkvloer verwacht ik een meer passende verdeling van taken en ook niet onbelangrijk: als brede beroepsgroep kunnen we natuurlijk ook nog eens sterkere stem laten horen als het gaat om belangenbehartiging.

Wat gaat het instellen van één landelijk kwaliteitsregister voor BIG-geregistreerde psychologen opleveren?

‘Het is essentieel dat we beter inzichtelijk maken wie welke kwalificaties heeft. Zo wordt de vindbaarheid van de juiste professional bij de zorgvraag van de cliënt versneld en vergroot. Registraties van éxtra verworven competenties zijn nu versnipperd over verschillende registers. Met het landelijk kwaliteitsregister willen we ervoor zorgen dat alle kwalificaties van een BIG-geregistreerde psycholoog op één plek te vinden zijn.’

Waarom moet de beroepsgroep het belang gaan inzien van deze vernieuwde beroepenstructuur? 

‘Met de nieuwe beroepenstructuur is het veel duidelijker welke kwalificaties iemand heeft. Dat zal de kwaliteit van zorg ten goede komen. Uiteindelijk zal iedereen natuurlijk wel z’n steentje bij moeten dragen in de vereenvoudiging van het beroepenhuis. Om het nieuwe specialisme KP-PT te realiseren, zal op termijn het beroep psychotherapeut op niveau artikel 3 in de Wet BIG komen te vervallen. Het is goed om je te realiseren dat de overgang naar het niveau van specialisme uiteindelijk ook wat van je zal vragen. Ik adviseer daarom iedereen om in dat kader nu al activiteiten rondom deskundigheidsbevordering goed bij te houden.

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk dat we ons gezamenlijk gaan inzetten voor deze transitie. Enerzijds om te zorgen voor een heldere, transparante beroepenstructuur voor cliënt en verwijzer. Anderzijds voor de erkenning van het specialistische karakter van het beroep psychotherapeut. Ik heb daar het volle vertrouwen in.’

-Lees hier het interview met Rudolf Ponds (NVGzP)
-Lees hier het interview met Hans de Veen (NIP)