NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-09-2022

Herziene richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen beschikbaar

De afgelopen tijd is hard gewerkt aan een herziene versie van de Multidisciplinaire Richtlijn Persoonlijkheidsstoornissen (MDR) uit 2008. Evenals de voorgaande versies is deze richtlijn geautoriseerd door de NVP.

Belangrijke wensen voor de herziening waren uitbreiding van de richtlijn naar jongeren en ouderen in het kader van de levensloop, het beter integreren van het patiënt- en naastenperspectief, en aandacht voor de antisociale persoonlijkheidsstoornis en persoonlijkheidsstoornissen in de forensische zorg.

Nieuw in deze richtlijn is:

  • Aandacht voor vroegdetectie van persoonlijkheidsstoornissen bij jeugdigen.
  • Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van ouderen.
  • Aanbevelingen voor een stappenplan voor diagnostiek.
  • De aanbeveling om gezamenlijke besluitvorming t.a,v. de te kiezen behandeling te faciliteren.
  • De aanbeveling om psychotherapeutische behandelingen breed in te zetten en geen patiënten hiervan a priori uit te sluiten. Diverse goed gestructureerde behandelvormen zijn hiervoor geschikt, zowel specialitische als generalistische.
  • De aanbeveling om vanaf de start van de behandeling aandacht te schenken aan herstel en maatschappelijk functioneren.
  • De aanbeveling om naasten bij de behandeling te betrekken.
  • De aanbeveling om bij comorbiditeit de behandeling uit te voeren vanuit een geïntegreerd behandelplan.

De richtlijn is opgenomen in de Richtlijnendatabase