NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

30-06-2022

NZa wil betere contractering om wachtlijsten te verkorten

De Nederlandse Zorgautoriteit constateert in de gepubliceerde monitor Contractering GGZ 2022 opnieuw dat er nog ruimte is voor verbetering. Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders hebben in de contractering voor 2022 onvoldoende afspraken opgenomen over passende zorg, zo stelt de NZa. Dit komt voornamelijk door de onduidelijkheid over de financiële effecten van de invoering van het zorgprestatiemodel. 

In de ggz moeten zorgverzekeraars en aanbieders zich samen inzetten voor passende zorg. Dit staat in de monitor contractering ggz 2022 van de NZa. De contractering in de ggz is dit jaar moeizaam verlopen. In de contracten voor 2022 zijn nog te weinig afspraken opgenomen over passende zorg.

Meerjarenafspraken
De NZa stelt dat er meer meerjarenafspraken in contracten moeten worden gemaakt. Hiermee ontstaan er lange-termijnplannen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ook moeten zorgverzekeraars de tarieven die zij bieden goed onderbouwen. Als het omzetplafond bereikt is moeten beide partijen zich inzetten om snel afspraken over bijcontractering te maken.

Meer lezen