NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-06-2022

Nieuwe kwaliteitsstandaard Diagnostiek

Op verzoek van ggz-partijen is een nieuwe kwaliteitsstandaard voor diagnostiek ontwikkeld. Dit naar aanleiding van het hoofdlijnenakkoord voor de ggz waarin partijen met elkaar hebben afgesproken dat verwijzing, triage en diagnostiek in de ggz verbeterd kunnen worden. Voor de juiste zorg op de juiste plek zijn goede triage en diagnostiek van belang. De zogenaamde generieke module Diagnostiek beschrijft waar goede diagnostiek in de ggz volgens patiënt, naaste en professional aan moet voldoen.

Duiden van klachten
Het doel van diagnostiek is het ontwarren en duiden van klachten en problemen van de patiënt. Een diagnose bevat volgens de module een hypothese over de aard, het ontstaan en het beloop van de klachten en problemen; hoe deze een rol spelen in het leven van de patiënt en wat het effect is op het functioneren en diens welbevinden. Naast de symptomen verdiept diagnostiek zich in de persoon, diens context, beperkingen en mogelijkheden. Het vraagt per individuele patiënt om een aangepaste en persoonlijke aanpak. Diagnostiek is geen doel op zich, maar leidt tot indicatie voor een vervolg, advies of behandeling.

Uitvoer inhoudelijke screening en verschillende invalshoeken
In de nieuwe generieke module staan diverse aanbevelingen, zoals het uitvoeren van een inhoudelijke screening na aanmelding van een nieuwe patiënt. Ook wordt aanbevolen om bij de diagnose vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten, problemen en mogelijkheden van de patiënt te kijken. Een ander belangrijk onderdeel van diagnostiek is triadisch werken, waarbij professional, patiënt én naaste gehoord worden.

Evaluatie van diagnose en beschikbaarheid informatie
In de generieke module wordt aanbevolen om gedurende het hele zorgproces de diagnose, classificatie, indicatie, behandeling en zorgplan te evalueren en bij te stellen. In het online Panel van Akwa GGZ hebben 260 professionals een enquête ingevuld om te peilen hoe diagnostiek in de huidige praktijk plaatsvindt. Uit de enquête blijkt dat de behandeling en het zorgplan vaker worden geëvalueerd dan de diagnose, classificatie en indicatie. Informatie over de klachten, hulpvraag en eventuele eerdere behandeling van de patiënt blijkt volgens de enquête vaak niet beschikbaar op het moment van aanmelding. De generieke module onderschrijft juist het belang van deze informatie bij aanmelding.

Breed draagvlak
De module is ontwikkeld door een brede werkgroep van patiënten, naasten en professionals en geautoriseerd door relevante beroeps-, patiënten- en naastenverenigingen en heeft daarmee een breed draagvlak in de ggz.

Meer lezen