NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-05-2022

Uitspraak van de maand mei: waarschuwing voor werkbegeleider

Een psychotherapeut heeft een waarschuwing gekregen omdat hij onvoldoende inhoudelijke betrokken was vanuit zijn rol als werkbegeleider. Als werkbegeleider is hij eindverantwoordelijk voor het handelen van de basispsycholoog.

Een cliënt dient een klacht in tegen een psychotherapeut (tevens gz-psycholoog) die bestaat uit een zestal klachtonderdelen die vooral betrekking hebben op onzorgvuldige diagnostiek en onzorgvuldig handelen. Deze klachtonderdelen worden ongegrond verklaard.

De behandeling is uitgevoerd door een basispsycholoog, de psychotherapeut vervulde de rol van werkbegeleider. Er is niet aangetoond dat de basispsycholoog verwijtbaar heeft gehandeld. 
Het tuchtcollege rekent het de psychotherapeut aan dat hij niet in gesprek is gegaan met de client over de diagnose die werd betwist.

Als werkbegeleider moet de psychoterapeut inhoudelijk betrokken zijn bij de behandeling van de cliënt en daarmee is hij eindverantwoordelijk voor het handelen van de basispsycholoog. Door het gesprek over te laten aan de basispsycholoog, en niet in te gaan op het verzoek van de client om de bevindingen te bespreken, heeft de psychotherapeut niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend zorgverlener verwacht mag worden.

Maatregel: waarschuwing

Datum uitspraak: 15-04-2022

Lees hier de uitspraak: Overheid.nl | Tuchtrecht

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.