NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

19-05-2022

Uitstel besluitvorming toekomst Wet BIG

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar hoe de Wet BIG (Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg) toekomstbestendiger kan worden gemaakt. Ook de NVP heeft meegepraat over ontwikkelingen in deze wet.

Verkennend onderzoek
Drie onderwerpen stonden centraal in een verkennend onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Wet BIG:

  1. voorbehouden handelingen en het toelaten van nieuwe beroepen
  2. deskundigheidsbevordering
  3. tuchtrecht

In een brief aan de Tweede Kamer staan de bevindingen van het verkennend onderzoek en geeft minister Kuipers aan welke acties hij hierop wil nemen. Hij stelt daarbij besluitvorming over de toekomstbestendigheid van de Wet BIG voorlopig uit en wil eerst een aantal nieuwe onderzoeken laten uitvoeren, waarvan hij de uitkomsten wil afwachten.

Aandachtspunten beroepsverenigingen
De vier beroepsverenigingen NVP, NVGzP, NIP en NVO, die betrokken waren bij dit onderzoek (zij werden in de stuurgroep vertegenwoordigd door de FGzPt), zijn het grotendeels eens met de bevindingen en de acties die daaruit volgen, maar geven een aantal aandachtpunten mee voor het vervolgonderzoek, zoals:

  • De onafhankelijke adviescommissie moet de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG én de voorbehouden handelingen inhoudelijk kritisch gaan bekijken;
  • De beroepsverenigingen vinden het een gemiste kans dat deskundigheidsbevordering niet verplicht wordt in de Wet BIG. Door het niet te verplichten, blijft deskundigheidsbevordering immers vrijblijvend.

We houden u op de hoogte!

Meer lezen