NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

16-05-2022

Branches, professionals en cliƫnten: eigen bijdrage jeugdhulp is niet acceptabel

Staatssecretaris Maarten van Ooijen schreef een brief aan de Tweede Kamer over zijn visie op de hervormingen die nodig zijn voor het stelsel van jeugdzorg. Het kabinet wil de omstreden bezuinigingsplannen voor de jeugdzorg aanpassen. De geplande bezuiniging van 500 miljoen euro voor de gemeenten wordt geschrapt. Het kabinet gaat op zoek naar alternatieven. Onduidelijk is hoe het kabinet de bezuiniging van ruim 500 miljoen euro dan wel wil realiseren. Het invoeren van een eigen bijdrage ligt daarmee nog steeds op tafel. Dat is voor de zorgaanbieders, professionals en cliënten onacceptabel.

Eigen bijdrage niet acceptabel
Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd (BGZJ), professionals en cliëntenorganisaties schreven een brief aan de Tweede en Eerste Kamerleden over hun zorgen. Met de invoering van een eigen bijdragen komt de rekening te liggen bij de mensen die deze zorg nodig hebben en krijgen ze te maken met een extra drempel. Hierdoor wordt de jeugdzorg minder toegankelijk. Ze noemen de invoering van een eigen bijdrage bovendien discriminerend. Ook treft eigen bijdrage de gezinnen van kinderen en jongeren die levenslang en levensbreed zijn aangewezen op hulp onevenredig hard. 

Behandelduur
De zorgaanbieders, professionals en cliënten betreuren het dat Van Ooijen de beperking van de behandelduur in zijn brief niet van tafel heeft gehaald. Het inkorten van de behandelduur gaat ten koste van de kwaliteit en effectiviteit. Daar komt bij dat we moeten vertrouwen op het professionale oordeel van de professional, zo staat in de brief. 

Op dinsdag 17 mei biedt MIND zijn petitie tegen de bezuinigingen op de jeugdzorg aan de regeringspartijen aan. Deze petitie is ook ondertekend door de NVP en de VKJP.


Meer lezen