NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-05-2022

NVP ondersteunt brandbrief 'Reguleren zorgaanbod'

De afgelopen weken kondigden diverse ggz-instellingen aan dat zij hun aanbod voor klinische psychotherapie gaan sluiten. Hoewel we begrijpen dat bij marktwerking het principe van vraag en aanbod geldt, maken wij ons grote zorgen over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van deze hoog specialistische zorg voor een zeer kwetsbare doelgroep. De NVP vindt dat alle vormen van psychotherapie waarvan evidentie is aangetoond, toegankelijk moet zijn voor wie dat nodig heeft. 

Brandbrief
De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en MIND hebben een brandbrief gestuurd aan de ministers Kuipers en Helder. In de brief pleiten ze voor regulering en borging van specifiek zorgaanbod door de Rijksoverheid en voor de invoering van een ‘zorgeffectrapportage’ in de besluitvorming bij een voorgenomen sluiting in de ggz. De NVP ondersteunt dit initiatief omdat dit het risico ondervangt dat zorgaanbod uiteindelijk geheel dreigt te verdwijnen. 

Sluitingen 
In de brief staan vier voorbeelden met verschillende oorzaken voor sluiting dan wel afschaling en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van het zorgaanbod in Nederland.

'Het wegvallen van het zorgaanbod van PsyQ kan wellicht makkelijk worden overgenomen door vergelijkbare zorgaanbieders in Amsterdam. De opheffing van de kliniek in Lunteren betekent een forse reductie van de plekken voor klinische psychotherapie in Nederland. De afschaling bij de Eikenboom leidt tot een halvering van de opnamecapaciteit voor psychosomatiek in Nederland. Het sluiten van de KIB in Amsterdam vormt een aanslag op de cruciale zorginfrastructuur; het is een last resort voor ‘ontwrichtende’ cliënten uit het noorden van Nederland met 40 procent van de reguliere KIB bedden.'

Zorgeffectrapportage bij voorgenomen sluitingen in de ggz
De NVvP en MIND wijzen erop dat de Rijksoverheid een bijzondere verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het waarborgen van de continuïteit van cruciale zorg zoals het KIB van Inforsa. Ze vragen de ministers daarom om gezamenlijk met veldpartijen een oplossing voor de sluiting te zoeken.

Daarnaast moet snel tot een regulering van de spreiding, de inkrimping en de opheffing van specifiek zorgaanbod gekomen worden. In de brief wordt bovendien gevraagd om analoog aan de zorg ook in de ggz een ‘zorgeffectrapportage’ als instrument in te zetten om daarmee de gevolgen van een voorgenomen inkrimping of opheffing van een afdeling op de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de zorg in kaart te brengen.

Minister voelt 'urgentie en verantwoordelijkheid' 
Woensdag 11 mei debatteerde de Kamer eerder dan gepland over de ggz. Tweede Kamerfracties maken zich zorgen over de druk op de ggz-sector, recente voorgenomen sluitingen van afdelingen en de aanhoudende druk op de toegankelijkheid van deze zorg. 

Minister Conny Helder zei hier dat ze een manier wil ontwikkelen om ‘aan de voorkant’ sneller te weten als er een ggz-instelling omvalt. Ze zoekt dit in de regio, die het uiteindelijk zelf weer moet regelen, want Helder ziet weinig reden om het huidige systeem te veranderen.

De minister zei ‘de urgentie en verantwoordelijkheid’ te voelen, maar deed in het debat geen harde toezeggingen over concrete actie.

Meerdere Kamerleden waren er na het debat niet gerust op dat de minister voldoende concrete actie onderneemt om de druk op de ggz te verlichten en vroegen daarom een ‘tweeminutendebat’ aan, waar de Kamerleden moties kunnen indienen. 

U kunt het debat hieronder of via deze link terugkijken

De NVP volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal zich inzetten voor het beschikbaar houden van wetenschappelijk bewezen psychotherapeutische interventies, zodat ook de relatief kleine, maar zeer kwetsbare, groep cliënten kunnen rekenen op goede en passende zorg. 

Meer lezen