NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-05-2022

Suicidal ideation in remitted major depressive disorder predicts recurrence

Kunnen suïcidale ideaties terugval voorspellen bij depressie? En waar kan de behandelaar nog beter op letten? Caroline Heuschen (AMC) publiceerde hierover in Journal of Psychiatric Research.

Dit onderzoek laat zien dat zelf-gerapporteerde suïcidale ideaties tijdens herstel voorspelbaar waren voor terugval. Verder werd een klinisch relevant verschil gevonden tussen zelf-gerapporteerde suïcidale symptomen en suïcidale symptomen die gescoord waren door een clinicus. Zelf-gerapporteerde suïcidale symptomen waren namelijk bijna vier keer zo hoog tijdens inclusie; 27.9% (IDS-SR30) versus 6.9% (HDRS17). De ernst van suïcidale en depressieve symptomen hingen met elkaar samen in het beloop van de ziekte.