NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

09-05-2022

Vacature voorzitter bestuur Akwa GGZ

Akwa GGZ wordt geleid door een onafhankelijk bestuur met 6 leden. In het bestuur is een vacature voor de functie van voorzitter. De voorzitter bewaakt o.a. het belang van de organisatie, borgt draagvlak onder stakeholders voor de werkzaamheden van Akwa GGZ en ziet er op toe dat het bestuur in goede samenwerking met het bureau een integraal beleid voert.

Het bestuur komt gemiddeld 8 maal per jaar bij elkaar. De leden van het bestuur functioneren zonder last of ruggespraak van ggz-partijen en richten zich bij de uitvoering van hun taak naar het belang van Akwa GGZ. Het bestuur initieert en stimuleert nieuw beleid, bewaakt de uitvoering van vastgesteld beleid en bewaakt de juiste balans, focus en fasering. Daarbij richt het bestuur zich op de grote lijnen en delegeert zij verantwoordelijkheden en activiteiten aan directie en het bureau.

Verantwoordelijkheden van het bestuur zijn onder andere:

• Opstellen Meerjarenprogramma (MJP);
• Opstellen jaarplan, begroting en jaarrekening;
• Toezien op de uitvoering van het MJP en jaarplan en bewaken van de begroting;
• Deelnemen aan bestuurlijk overleg op landelijk niveau met voor Akwa GGZ belangrijke instanties en organisaties.

De dagelijkse leiding van Akwa GGZ ligt bij de directie. Bestuurders geven de directeur en medewerkers van Akwa GGZ ruimte voor uitvoering en verdere vormgeving van de activiteiten van Akwa GGZ.

Informatie, contact en solliciteren

  • Lees hier meer over de vacature Voorzitter bestuur - Akwa GGZ

  • Een uitgebreid functieprofiel is op verzoek beschikbaar.

  • Bij interesse richt u uw CV en sollicitatiebrief aan Bas Wijffels, bestuurssecretaris, via vacature@akwaggz.nl. Reageren op deze vacature kan tot en met 22 mei 2022

  • Voor vragen over de inhoud van de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met Dominique Vijverberg, directeur Akwa GGZ, via het algemene nummer 030-3079270.

 

 

 

Stichting Alliantie kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, Akwa GGZ, is een kwaliteitsinstituut opgericht door en voor organisaties die patiënten, naasten, zorgprofessionals en zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg vertegenwoordigen. Akwa GGZ ondersteunt continue verbetering van kwaliteit van zorg met GGZ Standaarden , GGZ Dataportaal en GGZ Netwerken.

Akwa GGZ is procesverantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van kwaliteitsstandaarden. Ook ondersteunt zij zorgaanbieders, patiënten en naasten bij het toepassen van kwaliteitsstandaarden in de praktijk. Met het platform GGZ Dataportaal én expertise ondersteunt Akwa GGZ datagedreven leren in de ggz. In het GGZ Netwerken programma wordt aan lerende netwerken in de ggz operationele ondersteuning geboden, zodat men ervaringen en inzichten over kwaliteit van zorg met elkaar kan delen en initiatieven kan ontplooien die leiden tot verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.