NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

21-04-2022

Privacy en informatiestromen in het zorgprestatiemodel

Welke informatie ontvangt de zorgverzekeraar eigenlijk? En welke informatie gaat naar de NZa? Wat doet de privacyverklaring? In een nieuwe informatiekaart van de NZa staat precies om welke privacygevoelige informatie het gaat en welke stappen de NZa heeft ondernomen om de impact op de privacy van patiënten zo veel mogelijk te beperken. 

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel van kracht geworden als bekostigingssysteem voor de ggz en forensische zorg. Dat betekent dat de zorg die ggz-aanbieders leveren op een andere manier in rekening wordt gebracht bij zorgverzekeraars. Bij het in rekening brengen wordt informatie over de geleverde zorg meegestuurd naar de zorgverzekeraar. Daarnaast ontvangt ook de NZa informatie over de in rekening gebrachte zorg.

Met de invoering van het zorgprestatiemodel heeft de NZa opnieuw gekeken naar over welke informatie zorgverzekeraars moeten beschikken om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren en welke informatie de NZa nodig heeft om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Deze informatie kan privacygevoelig zijn.

In deze informatiekaart staat om welke privacygevoelige informatie het gaat en welke stappen de NZa heeft ondernomen om de impact op de privacy van patiënten zo veel mogelijk te beperken.