NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-03-2022

Uitspraak van de maand maart: doorhaling in het BIG-register

In de Uitspraak van de maand dit keer klachten die gelijktijdig zijn behandeld door het tuchtcollege. Het betreft de behandeling van een echtpaar door een psychotherapeut/gz-psycholoog. Hij bood beiden individuele behandeling én relatietherapie. De klachtonderdelen hebben betrekking op de professionaliteit van de praktijkvoering en behandeling door de psychotherapeut. In beide zaken werd gelijktijdig uitspraak gedaan.

Samenvatting

De behandelrelatie heeft elf jaar geduurd. De behandeling vond – na een verbouwing enkele jaren geleden - plaats in de woonkamer van de psychotherapeut. De cliënten gaven aan dat zij soms meer het gevoel hadden ‘op bezoek te komen’ dan voor een behandeling bij de psychotherapeut te zijn. Er werd onder meer gesproken over persoonlijke kwesties van de psychotherapeut zelf.
De benodigde professionele afstand is door de psychotherapeut onvoldoende in acht genomen.

Onprofessioneel
Het tuchtcollege acht het volstrekt onprofessioneel dat één hulpverlener beide cliënten individuele behandeling biedt én relatietherapie. ‘Door deze behandelrollen te combineren en te vermengen zijn de individuele belangen beide cliënten onvoldoende gewaarborgd (geweest).’

De behandeling was in meer opzichten onprofessioneel. Zo was er geen waarneemregeling. De psychotherapeut verbleef deels in het buitenland en was daar niet bereikbaar. Er werd niet gezocht naar passende mogelijkheden om tegemoet te komen aan de zorgbehoefte tijdens de pandemie. De behandeling is uiteindelijk eenzijdig beëindigd wegens pensionering zonder - in overleg met cliënten - zorg te dragen voor adequate verwijzing.

Dossiers
De dossiers zoals het tuchtcollege die van de psychotherapeut heeft ontvangen, zijn uitermate onvolledig en ongeordend en zó beperkt dat dit op zichzelf al een belemmering is voor een adequate overdracht. Het college stelt dat het onnavolgbaar is wat er in die elf jaar behandeling is gedaan, wat de ontwikkeling is geweest, waar beide cliënten nu staan en welke behandeling op dit moment (nog) is aangewezen.

Onprofessioneel
Alles overziend is het college van oordeel dat de door de psychotherapeut verleende zorg gedurende langere tijd en op belangrijke onderdelen van de praktijkvoering ver beneden de professionele standaard is geweest. In de laatste jaren heeft de behandelaar de professionele afstand uit het oog is verloren.

Maatregel: het college acht de maatregel van doorhaling van de inschrijving in het BIG-register hier passend en geboden om de kwaliteit van de individuele gezondheidszorg te bewaken. Omdat de psychotherapeut zichzelf 3 weken nadat de klacht bij het tuchtcollege is ingediend heeft laten uitschrijven, betreft de maatregel feitelijk een verbod op wederinschrijving. In het BIG-register is de aantekening bij zijn naam hetzelfde als wanneer hij zichzelf niet tijdens de procedure had uitgeschreven: zijn naam wordt vermeld met doorgehaald BIG-nummer, met duidelijke vermelding dat hij niet langer is ingeschreven en hem op grond van de uitspraken van het tuchtcollege met onmiddellijke ingang het recht is ontnomen zich ooit opnieuw in te schrijven in het BIG-register.

Datum uitspraak: 09-11-2021.
Lees hier de uitspraken: Overheid.nl | Tuchtrecht en Overheid.nl | Tuchtrecht

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.