NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

24-02-2022

Understanding the psychophysiology of Antisocial Behavior in Girls

Helena Oldenhof (35), psycholoog en onderzoeker aan het Amsterdam UMC, is gepromoveerd op een onderzoek naar meisjes met een ‘normoverschrijdend-gedragsstoornis’. De diagnose Conduct Disorder (CD) wordt gesteld bij kinderen en jongeren die een langdurig patroon van ernstig antisociaal gedrag laten zien. 

Helena Oldenhof onderzocht het autonoom zenuwstelsel in relatie tot CD. Zij ontdekte onder andere dat het autonome zenuwstelsel bij meisjes met ernstig antisociaal gedrag minder sterk reageert tijdens taken gericht op stress en angst. Dit is onder andere terug te zien in de hartslag. 

De uitkomsten van Oldenhof wijzen erop dat fysiologische mechanismen die een rol spelen bij het aanpassen en leren van gedrag verstoord zijn bij kinderen en jongeren met CD. Een nieuwe bevinding is dat meisjes met ernstig antisociaal gedrag een hogere rustademhaling hebben. Oldenhof vond weinig aanwijzingen dat er bij meisjes andere neurobiologische mechanismen een rol spelen dan bij jongens. Dit zijn belangrijke bevindingen omdat nooit eerder een studie van dergelijke omvang is uitgevoerd naar CD en nooit eerder op deze schaal vergelijkingen zijn gemaakt tussen meisjes en jongens.

Oldenhof werkte voor haar proefschrift samen met onderzoekers in Duitsland, Zwitserland, Spanje, Hongarije, Griekenland en Engeland. Het consortium heet FemNAT-CD en heeft als doel antisociaal gedrag bij meisjes beter te begrijpen.