NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

10-02-2022

Nieuwe transparantieregeling verbetert contracteerproces

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Transparantie zorginkoopproces Zvw’ aan om de transparantie tijdens het zorginkoopproces verder te verbeteren. De regels zijn van toepassing op de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Met de aangepaste regeling moet de transparantie van het inkoopproces verder worden verbeterd. Zo moet beleid rondom bijcontractering gelijktijdig worden gepubliceerd met het inkoopbeleid voor het komende jaar. Ook moet vooraf bekend zijn hoe wordt omgegaan met wijzigingen in het zorginkoopbeleid op een later moment in het jaar.

Per 1 januari 2023

De eerste contracteerronde waar deze regels op van toepassing zijn, zijn de contracten die ingaan per 1 januari 2023. Uiterlijk op 1 april 2022 moeten de zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2023 bekend maken.

Meer lezen

Nieuwe transparantieregeling moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verder verbeteren | Nieuwsbericht | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl)