NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-02-2022

Kleine aanpassing Richtlijn ggz en corona

Onlangs is de 18de versie van de richtlijn ggz en corona gepubliceerd, met een wijziging in de paragraaf Verantwoord inzetten van personeel.

Er is één wijziging doorgevoerd in de paragraaf 2.15 Verantwoord inzetten van personeel, naar aanleiding van veranderende regels voor quarantaine bij besmette huisgenoten. De tekst van de paragraaf is grotendeels vervangen door deze alinea:

De LCI-richtlijn COVID-19 van het RIVM bevat de Bijlage Uitgangspunten testbeleid en inzet zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Hierin lees je alles over wanneer testen, wanneer in quarantaine en wanneer aan het werk. De uitgangspunten gelden allemaal ook voor de ggz.