NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

03-02-2022

Nieuwe aanpak IGJ seksueel grensoverschrijdend gedrag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat zich in het toezicht op een veilige zorgrelatie meer richten op bewustwording en preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Naast ingrijpen als het toch voorkomt. Iedereen moet kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Hiervoor is het belangrijk om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de zorg te voorkomen.

In de Nederlandse zorg ligt de nadruk bij seksueel grensoverschrijdend gedrag op handelen nadat er iets is gebeurd. Ook bij de inspectie, die jaarlijks ongeveer 140 meldingen krijgt over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners. Erkennen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag ook in de zorg voorkomt en daarover praten, helpt om een veilige zorgrelatie en vertrouwen in de zorg te houden.

Aandacht voor bewustwording en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt een onderwerp in gesprekken met bestuurders en zorgaanbieders. Tegelijkertijd blijft de inspectie het handelen beoordelen van een zorgverlener waarover een melding komt. De inspectie stimuleert opleidingen, koepels en beroepsverenigingen om samen bij te dragen aan bewustzijn en preventief beleid. Ook zal de inspectie met het veld onderzoeken wat de beste manier is om de aandacht voor bewustwording, preventie en interventie vast te houden. 

IGJ heeft voor 2022 5 actiepunten geformuleerd:

  1. Beoordelen en handhaven: zorgaanbieders blijven verplicht om geweld in de zorgrelatie – waaronder seksueel grensoverschrijdend gedrag – te melden (Wkkgz artikel 11 en Jeugdwet artikel 4.1.8). IGJ beoordeelt de betreffende zorgverlener. Zo nodig wordt er gehandhaafd.
  2. Stimuleren: opleidingen, koepels en beroepsverenigingen stimuleren om samen bij te dragen aan een breder (norm)bewustzijn van bijvoorbeeld gedragscodes en preventief beleid.
  3. Informeren: de IGJ-brochure Het mag niet, het mag nooit wordt uitgebreid met aandacht voor preventie, bewustzijn en interventie.
  4. Kennisdelen: meer informatie (cijfers, goede voorbeelden) en stimuleren en faciliteren uitwisseling van kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag door zorgverleners.
  5. Verkennen: een veilige zorgrelatie werkt twee kanten op; ook zorgverleners kunnen te maken krijgen met agressief gedrag, seksuele intimidatie en discriminerend gedrag van cliënten. De IGJ verkent dit element verder bij het intensiveren van haar toezicht op seksueel grensoverschrijdend gedrag.

In deze factsheet Toezichtvisie Toezicht op een veilige zorgrelatie van IGJ zijn deze punten uitgewerkt.

Meer lezen