NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-01-2022

Onvoorwaardelijke schorsing: uitspraak van de maand januari

Het tuchtcollege heeft een psychotherapeut na het aangaan van grensoverschrijdend chatverkeer onvoorwaardelijk geschorst uit het BIG-register. 

Klaagster verwijt een psychotherapeut, tevens gz-psycholoog, in een klacht van zes onderdelen (die allen gegrond worden verklaard) dat hij:

  • buiten zijn rol als behandelaar contact met haar heeft opgenomen
  • niet bijdroeg aan het doel van de behandeling
  • misbruik maakt van zijn machtspositie als (regie-/hoofd)behandelaar 
  • zijn beroepscodes heeft geschonden en onvoldoende blijk gaf van het respecteren van het belang van klaagster
  • zeer ongepaste berichten stuurde
  • haar heeft belast met informatie over andere cliënten.

Het tuchtcollege stelt vast dat de psychotherapeut na acceptatie van een LinkedIn-contactverzoek een intensief, amicaal, ongepast en grensoverschrijdend chatverkeer met de cliënte is aangegaan, op verschillende manieren steeds verder de grenzen opzocht en daar overheen ging.

De kwetsbare cliënte had net een intensieve behandeling achter de rug en was nog niet was uitbehandeld. Als professional had de psychotherapeut zich moeten realiseren dat dit chatverkeer ernstige en schadelijke gevolgen zou kunnen hebben voor de cliënte.

Hiermee heeft de psychotherapeut in strijd gehandeld met de artikelen I.4.1 en II.1.3. van de Beroepscode voor psychotherapeuten en met de handreiking Artsen en social media van de KNMG.

Volgens het college is het niet gebleken dat de psychotherapeut hier zelf openheid over heeft gegeven op zijn werk. Het tuchtcollege verklaart de klacht gegrond.
Gezien de ernst van het verweten gedrag en zijn gebrek aan zelfreflectie vindt het college een zware maatregel passend.

Maatregel: onvoorwaardelijke schorsing van de inschrijving in het BIG-register in zijn hoedanigheid van psychotherapeut, respectievelijk gz-psycholoog, voor de duur van 12 maanden.
Datum uitspraak: 10-12-2021
Lees hier de uitspraak

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een (tucht)zaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege of de klachtencommissie is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.