NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-12-2021

Veldafspraken Zorgprestatiemodel vastgesteld

Het zorgprestatiemodel geldt vanaf 2022 als bekostiging voor de ggz en fz. Het zorgprestatiemodel bestaat uit door de NZa vastgestelde prestaties, tarieven en regelgeving en uit veldafspraken. Veldafspraken zijn afspraken die partijen met elkaar hebben gemaakt om de bekostiging zo goed mogelijk te laten werken. Bijvoorbeeld over beroepen, zorgvraagtypering en spelregels voor correct registreren en declareren. De veldafspraken bestaan voor een groot deel uit eerder vastgestelde documenten. Nieuw is de update van de verwijsafspraken die vanaf 2022 gelden voor de ggz.

Alle veldafspraken zijn gebundeld in één document met bijlagen. Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken op 9 november 2021 ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022.

De veldpartijen hebben deze afspraken gemaakt om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. De afspraken zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken.