NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

08-12-2021

NVGzP en NIP willen fuseren

Vanuit de overtuiging dat ze samen méér waarde kunnen bieden aan de huidige (en toekomstige) leden van beide verenigingen, hebben de besturen van NVGzP en NIP uitgesproken dat ze willen fuseren tot eén grote beroepsvereniging voor alle (post) master opgeleide psychologen in de volle breedte van de psychologie.

Nu de intentie is ondertekend, is de weg vrij om de verdere inhoud en vorm concreet in te gaan vullen. De plannen zullen komende maanden in afstemming met hun verenigingsgremia verder worden uitgewerkt.  

Meer lezen