NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-11-2021

‘Ik haat van jou’; epistemisch wantrouwen bij mensen met EPA

Het paradigma epistemisch vertrouwen en wantrouwen biedt een veelbelovend kader om te komen tot verbeteringen van de huidige moeizame behandelpraktijk van patiënten met EPA-PS. Dit concluderen Ad Kaasenbrood en collega's in een artikel van het Tijdschrift voor Psychiatrie. 

In de diagnostiek en behandeling van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis is de laatste decennia aanzienlijke winst geboekt. Die winst geldt voor de grote groep patiënten met een persoonlijkheidsstoornis, maar helaas minder voor hen die ook voldoen aan de criteria voor een ernstige psychiatrische aandoening (EPA-PS). In dit artikel wordt de relatie tussen huidige paradigma’s over persoonlijkheidsstoornissen en de praktijk van behandeling van patiënten met EPA-PS beschreven. De auteurs onderzoeken wat de toegevoegde waarde kan zijn van een recent ontwikkeld paradigma, namelijk epistemisch vertrouwen en wantrouwen.

Het paradigma epistemisch vertrouwen en wantrouwen heeft toegevoegde waarde en maakt helder hoe leren van behandeling verloopt voor patiënten met EPA-PS. Dat wordt uitgewerkt in praktische suggesties voor vijf contexten.