NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

23-11-2021

Actiegroep zelfstandig gevestigde psychiaters

Ruim 230 zelfstandig gevestigde psychiaters hebben zich verenigd in een actiegroep met de naam ZGPaanZet. Zij stuurden een brandbrief naar demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis en naar de vaste commissie van de Tweede Kamer. Tegelijk vragen zij aan alle patiënten, hun naasten, huisartsen, verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten en psychiaters om de petitie ‘Passend aanbod moet blijven’ te ondertekenen.

'De systematische maatregelen van NZa en zorgverzekeraars tegen de zelfstandig gevestigde psychiaters (ZGP’s) zullen leiden tot grote problemen in de ggz. ZGP’s zijn een substantiële groep essentiële zorgaanbieders in het veld, die geen enkel aandeel hebben in de kostenstijgingen voor de GGZ, maar wel een groot aandeel in het leveren van snelle, kostenefficiënte specialistische zorg aan patiënten met complexe psychiatrische ziektebeelden.

Als het echter aan de NZa en zorgverzekeraars ligt, gaan ZGP’s terug naar de GGZ-instellingen. ZGP’s staan onder druk en dreigen te verdwijnen. De ongeveer 60.000 patiënten van de ZGP’s zullen tussen wal en schip vallen. Hun behandelingen zijn te complex voor de huisartsen of voor de vrijgevestigde (klinisch) psychologen en psychotherapeuten. GGZ-instellingen weigeren vaak deze patiënten omdat ze te complex zijn of niet passen in hun zorgprogramma’s. Voor verwijzers wordt het dan helemaal onmogelijk om zorg te vinden voor deze categorie patiënten. De wachtlijsten zullen toenemen. Crisisgevallen zullen toenemen. Mensen blijven te lang verstoken van adequate hulp, met alle gevolgen van dien.'