Vooral de personeelskosten verhoogden de uitgaven. Elke zorgmedewerker kreeg in 2020 een coronabonus van 1.000 euro en daarnaast liepen de loon- en pensioenkosten verder op. Dat zorgde voor een uitgavenstijging van 8,7 procent.

Ook werden meer zzp'ers en uitzendkrachten ingezet vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Ggz-instellingen gaven vorig jaar 434 miljoen euro uit aan personeel dat niet in loondienst is. Dat is 5,7 procent meer dan in 2019.