NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

28-10-2021

Samen beslissen: uitkomsten enquĂȘte onder professionals

Ruim 700 ggz-professionals delen via het online Panel van Akwa GGZ hun praktijkervaring en dragen zo bij aan continue kwaliteitsverbetering. Het nieuwste rapport toont de uitkomsten van de enquête over samen beslissen. Als voordeel van samen beslissen wordt betere motivatie en commitment bij de patiënt genoemd. Ook worden er belemmeringen ervaren door professionals én is er behoefte aan ondersteuning op dit vlak. 

Samen beslissen, onderdeel van goede zorg
Samen beslissen betekent dat professionals en patiënten beschikbare informatie met elkaar delen om tijdens de behandeling samen keuzes te kunnen maken. Dit is onderdeel van goede zorg zoals door patiënten, naasten en professionals in alle zorgstandaarden voor de ggz beschreven.

Akwa GGZ gaat komend jaar in samenwerking met relevante stakeholders verschillende activiteiten ontwikkelen om het veld bij samen beslissen te ondersteunen.

Word ook lid van het online Panel en draag bij aan continue kwaliteitsverbetering
In het panel delen professionals hun mening en praktijkervaring op relevante kwaliteitsthema’s. Als je als panellid twee of meer enquêtes per jaar invult, ontvang je een boekenbon als dank voor je bijdrage. Meld je aan en vul de enquête over eHealth in.