NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

25-10-2021

Vonnis Wlz-inkoop

De rechtbank in Den Haag heeft in een kort geding besloten dat de onderbouwing van de tarieven in de Wlz voor het jaar 2022 voldoen. De Nederlandse ggz had die onderbouwing aangevochten, omdat er in haar ogen te weinig aandacht was voor de zorginhoudelijke gevolgen. De rechtbank oordeelt dat de vernieuwde, getrapte inkoopsystematiek rechtmatig is en voldoet aan alle wettelijke plichten. 

Dit is de tweede keer dat de zorgaanbieders via de rechter bezwaar maken tegen de Wlz-inkoop. 

Meer lezen