NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

14-10-2021

Praktijkondersteuner huisarts GGZ: wat goed gaat en wat beter kan

De praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH-GGZ) heeft een steeds belangrijkere rol in de hulpverlening voor mensen met psychische problemen. We weten echter nog weinig over de dagelijkse inrichting en uitvoering van de functie POH-GGZ, wat de ervaringen van patiënten zijn en wat de POH-GGZ bijdraagt aan hun herstelproces. Om hier meer zicht op te krijgen heeft het Trimbos-instituut samen met de Landelijke Vereniging POH-GGZ een meerjarig onderzoek uitgevoerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er duidelijke variatie bestaat in hoe functie POH-GGZ in de dagelijkse praktijk wordt georganiseerd en uitgevoerd.

POH’s-GGZ zelf, huisartsen en andere betrokkenen zien de functie POH-GGZ als een echte aanwinst voor de huisartsenpraktijk. Wel geven zij aandachtspunten mee voor het optimaliseren van de organisatie en uitvoering van de functie in de praktijk.

Volwassen patiënten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over POH’s-GGZ, hun hulpverlening, en in het bijzonder over de interactie en het contact met de POH-GGZ.