NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

12-10-2021

Uitspraak oktober: berisping voor niet volgen richtlijn suïcidaal gedrag

De vader van een door suïcide overleden volwassen zoon dient een klacht in bij het Regionaal Tuchtcollege te Eindhoven tegen de psychotherapeut tevens gz-psycholoog. De zoon had in 2019 een intakegesprek. In verband met vakantie van de behandelaar werd de zorg overgedragen aan een collega gz-psycholoog. In november 2019, de dag voordat het tweede gesprek bij deze collega zou plaatsvinden, is de zoon door suïcide overleden.

De verwijten van klager betreffen samengevat:

  1. de behandeling van de zoon;
  2. de overdracht aan de collega voor waarneming van de behandeling tijdens vakantie;
  3. het niet informeren van de nabestaanden over het onderzoek naar het incident (de suïcide) en de melding hiervan bij de IGJ;
  4. het niet voldoen aan de KNMG-richtlijn over inzagerecht voor nabestaanden;
  5. de geboden nazorg.

Uitspraak
Het college verklaart de klacht deels gegrond, namelijk gegrond op het onderdeel dat verweerder onvoldoende nazorg heeft geboden aan klager als nabestaande van zijn door suïcide overleden zoon. Voor het overige is de klacht ongegrond.
De nazorg wordt als fors onder de maat beoordeeld. De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag is niet gevolgd. Er is geen inzicht getoond.

Maatregel: deels gegrond, berisping
Datum uitspraak: 03-09-2021
Lees hier de uitspraak

Meer informatie 

Rubriek

In de rubriek 'de uitspraak van de maand' geven we een korte samenvatting van een tuchtzaak die recent of soms al wat langer geleden door het tuchtcollege is behandeld. De uitspraken kunnen een voorbeeldfunctie hebben en dienen als leidraad voor beroepsmatig handelen in situaties die vaker voorkomen. U kunt de zaken gebruiken bij intervisie of zelf uw kennis van beroepsethiek op een bepaald gebied vergroten.

  • Alle uitspraken zijn terug te vinden op onze website en alleen zichtbaar voor leden na inloggen op de ledennet.