NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-10-2021

Jongeren missen actie van het kabinet

Bijna de helft van de jongeren (45 procent) heeft het gevoel dat er sinds de coronapandemie in Nederland meer aandacht is voor de mentale gezondheid van hun generatie. Tegelijk vinden ze dat het kabinet daar te weinig mee doet. Dat blijkt uit onderzoek van 3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, onder jonge mensen van 16 tot en met 34 jaar oud.

Onzekerheid over toekomst

Veel deelnemers zien dat de mentale gezondheid van jongeren vaker onderwerp van gesprek is of ze horen erover in de media. Toch zijn ze kritisch. Want er wordt misschien wel meer over gepraat dan eerder, het bereikt de overheid blijkbaar niet. Driekwart (74 procent) vindt dat het kabinet te weinig oog heeft voor hoe het mentaal met jongeren gaat.

Ze hebben niet het gevoel dat er in het coronabeleid serieus is gekeken hoe jongeren konden worden geholpen. Maar ze vinden vooral dat er nauwelijks wat wordt gedaan aan de problemen die al voor de pandemie speelden en nu nog steeds: veel te lange wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg en de issues die veel onzekerheid geven over hun toekomst, zoals de woningmarkt, het klimaat en het leenstelsel. Het zijn kwesties waar ze zich zorgen over maken en die na de coronacrisis niet voorbij zijn.

Stress en eenzaamheid

Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd of ze het afgelopen jaar, in hun dagelijks functioneren, langere tijd te maken hadden met mentale klachten. Een groot deel vertelt over stress (63 procent), somberheid (54 procent) en eenzaamheid (49 procent). Andere klachten die ze bijvoorbeeld noemen zijn ernstig piekeren (41 procent) en angsten (38 procent).

Veel van de genoemde problemen zijn niet nieuw. Ook voor de coronacrisis vertelde een groot deel van de jongeren al dat ze psychische klachten hadden, bijvoorbeeld door gebeurtenissen in hun leven, prestatiedruk of negatieve gedachten.

Pandemie maakte het erger

 

Wel zegt 31 procent van de deelnemers met psychische klachten dat de pandemie het erger heeft gemaakt. Ook is het aantal jongeren dat zich eenzaam voelt, gestegen, van 37 procent naar 49 procent. Minder grip op het leven, veel thuis zitten, een beperkt sociaal leven of weinig perspectief worden vaak als aanjagers genoemd.

Nu er steeds meer versoepeld wordt, zegt een derde van de deelnemers met psychische klachten (31 procent) dat het beter met ze gaat dan aan het begin van de coronacrisis. Een bijna even grote groep (39 procent) voelt zich op dit moment juist een beetje of veel slechter.

Minder verplichtingen wel lekker

Bij een deel komt dat omdat de pandemie al zo lang duurt en nog niet voorbij is: "De impact van minder sociale contacten en al het thuiswerken begon ik echt pas na bijna een jaar te voelen", vertelt iemand. Anderen vonden het juist wel fijn dat hun leven rustiger was. 

Over dit onderzoek

3Vraagt, onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel, stuurt circa eens per maand een vragenlijst aan leden tussen de 16 en 34 jaar. Aan dit onderzoek, gehouden van 22 tot en met 1 oktober 2021, deden 2.100 deelnemers mee. De resultaten zijn na weging representatief voor vijf variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, stemgedrag en spreiding over het land. De uitslagen worden gepubliceerd door EenVandaag, NPO 3FM en op jongerenplatforms van NPO3 en andere platforms van de Publieke Omroep. Het onderzoek is gedaan in aanloop naar de #openup-week, die van 10 tot en met 17 oktober door NPO 3FM, HUMAN en MIND wordt georganiseerd.