NVP Website voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVP Website ledencontent.

11-10-2021

Input gevraagd voor herziening kwaliteitsstandaard eHealth

Steeds meer zorgaanbieders bieden online hulp bij psychische, sociale of maatschappelijke problemen. De coronacrisis heeft daarin ook voor versnelling gezorgd. E-health ontwikkelt zich volop en de vier jaar oude kwaliteitsstandaard e-health, die Akwa GGZ beheert, is daarom aan herziening toe. Een een multidisciplinaire werkgroep van patiënten, naasten en professionals gaat aan de slag met de herziening.

Input professonals gevraagd
Akwa GGZ inventariseert via een online panel onder ggz-professionals de ervaringen met en behoeften aan ondersteuning voor e-health. Het aanbod groeit en daarin kunnen organisaties, professional en patiënt keuzes maken. Via een enquête kunnen ggz-professionals hun praktijkervaring met e-health delen. Deze dient als input voor de herziening van de generieke module. 

  • Ggz-professionals kunnen zich hier aanmelden en de enquête invullen.
  • Patiënten en naasten kunnen binnenkort via MIND input aanleveren.
In de herziene standaard wordt de visie op e-health geactualiseerd, ontwikkelingen op dit gebied beschreven en handvatten aangereikt om mensen met een psychische kwetsbaarheid beter te ondersteunen met e-health. Zo kan e-health bijdragen aan de verbetering van kwaliteit van zorg.
 

Hoe de herziene kwaliteitsstandaard tot stand komt
In een werkgroep met afvaardiging vanuit beroeps,- patiënten- en naastenverenigingen komen wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar. Samen benoemen zij wat goede zorg is. Relevante beroeps- en brancheverenigingen autoriseren de standaard en daarna wordt deze gepubliceerd op GGZ Standaarden. De werkgroep voor de herziening van eHealth gaat einde van dit jaar van start.